Partnerzy zarządzający

Adwokat
dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

 • doktor habilitowany w dyscyplinie nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne
 • profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • od kilku lat łączy zawód pracownika dydaktyczno-naukowego z praktycznym wykonywaniem zawodu prawnika, w tym również
  w ramach prowadzenia indywidualnej kancelarii adwokackiej
 • posiada doświadczenie
  w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz klientów indywidualnych, korporacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych oraz innych podmiotów prawa

 

Radca prawny
Rzecznik patentowy
Tomasz Bielesz

 • specjalizuje się w prawie własności intelektualnej,
  w szczególności w prawie własności przemysłowej (patentowym, wzorów przemysłowych i znaków towarowych), autorskim oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • posiada uprawnienia do występowania w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP oraz uprawnienia profesjonalnego pełnomocnika w sprawach wspólnotowych wzorów przemysłowych i znaków towarowych przed Urzędem
  ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
  w Alikante
 • łączy zawód radcy prawnego
  i rzecznika patentowego, co pozwala na świadczenie kompleksowej pomocy prawnej w sprawach własności przemysłowej, a ponadto uprawnia do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium na takich samych prawach jak zawodowy pełnomocnik
 • posiada doświadczenie
  w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych
  i zagranicznych
 
 

 

 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji