Zlecenia jednorazowe

  • parady prawne, konsultacje, wyjaśnienia
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
  • sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna)
  • reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu przedsądowym
    (list adwokacki, mediacja, ugoda pozasądowa)
  • KOMPLEKSOWA reprezentacja interesów klienta w charakterze pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym / podatkowo-administracyjnym
  • KOMPLEKSOWA reprezentacja interesów klienta w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi, karnymi, gospodarczymi i administracyjnymi

Klient | Dziedziny prawa

 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji