osoby prywatne

 • świadczymy usługi kompleksowego doradztwa prawnego
  w sprawach cywilnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych
 • sporządzamy projekty umów, ugód, oświadczeń i innych dokumentów rodzących skutki prawne
 • reprezentujemy interesy klienta przed osobami prywatnymi
  i wszelkimi instytucjami w formie listu adwokackiego
 • reprezentujemy interesy klienta w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowo-administracyjnych, sądowych przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi
  w sprawach z zakresu:
  • prawa cywilnego, np. sprawy o zapłatę, odszkodowanie, ochrona własności, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, mieszkaniowe (np. sprawy o eksmisję, zapłatę czynszu, wstąpienie w stosunek najmu lokalu), spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, testament)
  • prawa rodzinnego, np. rozwód, separacja, podział majątku, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, macierzyństwa, wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie
  • prawa spółdzielczego, np. doradztwo prawne oraz reprezentowanie stron w sporach pomiędzy członkiem
   a spółdzielnią
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, np. sprawy
   o przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania, wniosek o urlop wychowawczy, okolicznościowy, macierzyński, odwołania od decyzji ZUS, wnioski o emeryturę, rentę
  • prawa podatkowego, np. sprawy rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenie terminu płatności, umorzenie podatku
   lub zaległości podatkowej
  • prawa karnego, np. pomoc prawna w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym, sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji

Formy kontaktu
z klientem
i świadczenia usług

 • spotkania w kancelarii
 • spotkania w siedzibie klienta
 • udzielanie porad i konsultacji
  za pomocą:
  telefonu,
  faksu,
  e-maila,
  skype
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji