Formy kontaktu
z klientem
i świadczenia usług

 • spotkania w kancelarii
 • spotkania w siedzibie klienta
 • udzielanie porad i konsultacji
  za pomocą:
  telefonu,
  faksu,
  e-maila,
  skype
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji