Prawo cywilne

Specjalizujemy się w udzielaniu pomocy prawnej klientom indywidualnym w zakresie prawa cywilnego.
Doradzamy i sporządzamy pisma procesowe w sprawach związanych
z prawem rzeczowym, prawem zobowiązań czy prawem spadkowym, reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi.

Usługi w zakresie prawa cywilnego obejmują m.in.:

Prawo rzeczowe - tytułem przykładu w tym zakresie mieszczą się sprawy:

 • o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • o zwrot nakładów na wspólną nieruchomość
 • o przeniesienie własności nieruchomości
 • o ochronę własności/o ochronę naruszonego posiadania i zakazu naruszeń
 • o ustanowienie zakazu przechodu i przejazdu
 • o ustanowienie/zniesienie służebności np. o ustanowienie drogi koniecznej
 • o stwierdzenie zasiedzenia

Prawo zobowiązań - tytułem przykładu w tym zakresie mieszczą się sprawy:

 • o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (bezpodstawnie uzyskanych korzyści majątkowych)
 • o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym np. roszczenia z tytułu szkód komunikacyjnych wyrządzonych
  w mieniu/na osobie
 • dotyczące wykonywania zobowiązań umownych np. roszczenia
  z tytułu niewykonania/nienależytego wykonania świadczenia,
  pozew o zapłatę należności z faktury

Prawo spadkowe - tytułem przykładu w tym zakresie mieszczą się sprawy:

 • dotyczące przyjęcia/odrzucenia spadku, sporządzenia testamentu, wydziedziczenia
 • o ustalenie nieważności testamentu
 • o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • o wykonanie/zmniejszenie zapisu testamentowego
 • o zachowek
 

webmaster@prawnicyzpasji.pro

design by Marta

prawnicy z pasji